Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych – 04.07.2022