Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych – 23.09.2021