Wyłączenie (reklamowanie) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej – 07.02.2023