Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego – 13.09.2022