Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie spraw obronnych – 02.12.2021