Zadania i rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego