Zakład pracy jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. oraz projektowane zmiany na 2019 r.

Skip to content