Zamówienia publiczne w 2019 r. – aspekty praktyczne