Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym – 24.06.2022