Zasady nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie EMUiA – 10.09.2021

Skip to content