Zatwierdzanie regulaminów strzelnic w praktyce gmin – 30.11.2021