Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości publicznych i obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości z uwzględnieniem szczególnych regulacji związanych z epidemią

Skip to content