Szkolenie Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019


 W dn. 15.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok 2018/2019”. Celem szkolenia było omówienie nowych zasad organizacji pracy placówki oświatowej, praca na przykładowych arkuszach wg nowych planów nauczania i nowych zasad przy jednoczesnym wskazywaniu rozwiązań prowadzących do optymalizacji wydatków oświatowych.

W PROGRAMIE M.IN.:

– Obowiązujące przepisy i terminy w zakresie opracowania arkuszy dla szkół i przedszkoli.

– Organizacja przedszkola / oddziału przedszkolnego – rozwiązania obowiązkowe i opcjonalne.

– Arkusze organizacyjne jako narzędzie planistyczne w pracy samorządu.

– Czas pracy nauczyciela, czyli jak planować pracę w arkuszu.

– Kształtowanie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczyciela oraz wysokości ich wynagrodzenia przez prawo lokalne – prawidłowe czytanie dokumentacji i rozumienie       lokalnych uchwał w zakresie ustawy o finasowaniu zadań w oświacie.

– Kompetencje i uprawnienia w zakresie  nadzoru nad organizacją szkół i przedszkoli: organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty, RIO, NIK, związków zawodowych.

Adresatami szkolenia byli przed wszystkim ​przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Temat spotkania okazał się być interesujący i potrzebny, gdyż wzięło w nim udział 41 osób.

Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Rabenda – Wieloletni praktyk oświatowy, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Przez ponad dziesięć lat jako naczelnik nadzorowała szkoły i placówki oświatowe z pozycji organu prowadzącego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Członek OSKKO. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji dla wydawnictwa MUNICIPIUM S.A, prelegentka konferencji ogólnopolskich, seminariów tematycznych. Z jej szkoleń i warsztatów skorzystało do tej pory ponad 5000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli. Ekspert z listy MEN (debaty na temat zmian w oświacie). Odznaczona Medalem KEN.

Skip to content