Szkolenie CZAS PRACY, PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA – ZAKAZY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

           W dn. 12.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Czas pracy, praca w niedzielę i święta – zakazy i możliwości zatrudnienia”. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat obecnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i udzielania urlopów oraz ostatnich zmian w prawie. Specjalnie dla uczestników został opracowany skrypt oraz obszerny zbiór wzorów dokumentów związanych z programem szkolenia.

W programie między innym : 

 1. – Podstawy prawne ustalania czasu pracy
 2. – Zakaz pracy w niedzielę – nowe unormowania
 3. – Norma a wymiar czasu pracy – różnice pojęciowe
 4. – Okresy obowiązkowego odpoczynku jako limitowanie pracy w ramach systemów i norm czasu pracy obowiązujących kodeksowo
 5. – Systemy czasu pracy
 6. – System ruchomego czasu pracy – art. 140[1] KP
 7. – Okresy rozliczeniowe
 8. – Rozkłady czasu pracy (harmonogramy) według obecnie obowiązujących przepisów
 9. – Praca w niedziele i święta a system czasu pracy
 10. – Godziny nadliczbowe
 11. – Szczególne przypadki rozliczania i ustalania czasu pracy – pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”
 12. – Podróże służbowe a czas pracy
 13. – Podnoszenie kwalifikacji a czas pracy
 14. – Dyżury pracownicze
 15. – Zwolnienia i przerwy a czas pracy
 16. – Zasady odpracowywania „wyjść prywatnych”
 17. – Dokumentacja czasu pracy. Zasady prowadzenia dokumentacji wykonywania usług przez zleceniobiorców

Szkolenie poprowadził Pan Michał Culepa – Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych, w tym w samorządzie i oświacie. Autor i współautor licznych artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy. Ważniejsze publikacje: Kadry i płace w instytucjach kultury; „13” – dodatkowe wynagrodzenie roczne; Nadgodziny pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych; Niewypłacalność pracodawcy – praktyczne zagadnienia; Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej.

Skip to content