Szkolenie dla pracowników ROPS w Lublinie

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie uczestniczyli w szkoleniu „Rola ROPS w procesie planowania i zarządzania strategicznego oraz kształtowaniu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym”, które poprowadzili eksperci Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Tym samym rozpoczęliśmy cykl ogólnopolskich szkoleń dla pracowników ROPS w ramach projektu STRATEGOR.

Szkolenie miało na celu przygotowanie pracowników ROPS do pełnienia funkcji doradczych i trenerskich dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, w zakresie opracowania dokumentów strategicznych w obszarze skutecznej polityki społecznej na poziomie lokalnym. Celem szkolenia było również podniesienie umiejętności w realizacji i zarządzaniu strategiami rozwiązywania problemów społecznych oraz przygotowanie kadr zdolnych do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu opracowania SRPS z zastosowaniem rekomendowanej metodyki.

W lipcu odbędą się szkolenia w: Kielcach, Rzeszowie, Łodzi i Białymstoku. Przeszkolimy 100 pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej z całej Polski.

Dziękujemy kierownictwu i pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie za pomoc w organizacji wydarzenia.

Skip to content