Szkolenie Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne

    W dn. 11.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne„. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze stanem prawnym w zakresie korzystania z wizerunku i jego ochrony, analiza uwarunkowań formalnych, związanych z korzystaniem z wizerunku (sygnalizacja zagrożeń) oraz przegląd orzecznictwa sądowego.

W programie między innym : 

– Istota wizerunku – dobro osobiste,

– Wizerunek a prawa autorskie – fotografie,

– Zgoda na wykonanie wizerunku,

– Zgoda na rozpowszechnienie – zasada ustawowa i wyjątki od niej,

– Korzystanie z wizerunków dzieci,

– Ogólne zasady ochrony z kodeksu cywilnego,

– Korzystanie z wizerunku w celach reklamowych (promocyjnych),

– Korzystanie z wizerunków autorów, cele wydawnicze,

– Aspekty formalne – oświadczenia, umowy,

– Korzystanie z wizerunków osób zmarłych.

Szkolenie poprowadził Pan Rafał Golat – Radca prawny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor licznych publikacji książkowych i prasowych, w tym z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (m. in. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Skrypty Becka, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Skip to content