Szkolenie w województwie podkarpackim – projekt STRATEGOR

Przedstawiciele podkarpackich urzędów gmin, miast oraz ośrodków pomocy społecznej 7 listopada uczestniczyli w szkoleniu z zastosowania narzędzia do programowania w obszarze przeciwdziałania ubóstwu – Podręcznika metodycznego, opracowanego w ramach projektu STRATEGOR.

Szkolenie, które prowadzili eksperci Fundacji PAN, odbyło się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uczestniczyło w nim blisko 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji pomocy społecznej.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowym schematem tworzenia SRPS, opisanym w rekomendowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Podręczniku metodycznym. W trakcie warsztatów mogli w praktyce przećwiczyć kluczowe elementy prac nad strategią.

Dziękujemy kierownictwu i pracownikom Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego za pomoc w organizacji wydarzenia.