Szkolenie Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektro

W dn. 27.02.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce. Elementy elektronicznego zarządzania dokumentacją”. Celem szkolenia był rozwój umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia teczek akt spraw, znakowania spraw oraz prawidłowej i sprawnej realizacji procesu obiegu dokumentów, przekazywania dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi i archiwizowania dokumentacji.

W PROGRAMIE M.IN.:

– Akty prawa polskiego dotyczące postępowania z dokumentacją – przegląd i omówienie podstawowych konstrukcji.

– Formy ochrony prawnej dokumentacji w Polsce. Obowiązki aktotwórców wynikające z przepisów prawa.

– Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki organizacyjnej.

– Rola komórek organizacyjnych w obiegu dokumentacji.

– Elektroniczny obieg dokumentacji w podmiocie (eod) a elektroniczny system zarządzania dokumentacją (ezd) – wyjaśnienie zasad działania i podstawowych różnic. Wprowadzenie

do stosowania systemów teleinformatycznych.

– I wiele innych…

Adresatami szkolenia byli głównie pracownicy instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz ich jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za prawidłowy obieg i archiwizowanie dokumentacji w jednostce.

Szkolenie poprowadziła Pani Renata Gąsior – ​Kierownik Oddziału Nadzoru w Archiwum Państwowym w Lublinie. Ponadto pełni funkcję sekretarza w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich Oddział w Lublinie. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia kancelaryjno-archiwalne dla pracowników administracji podmiotów sektora państwowego i prywatnego, jest także trenerem w lubelskim oddziale Krajowego Centrum Edukacji Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Skip to content