TARGI WYSTAWIENNICZE „W KRĘGU INNOWACJI”

W dniu 16 października 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie podczas targów wystawienniczych pod hasłem „W kręgu innowacji”  zostały zaprezentowane dwa projekty realizowane przez Fundację Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie „Nauka  i Rozwój Lubelszczyzny”. Projekt „PI: Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami” oraz „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”.

Targi dotyczące realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  zostały zorganizowane przez  Krajową Instytucję Wspomagającą − Centrum Projektów Europejskich.

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nowych sposobów rozwiązywania aktualnych problemów szeroko rozumianej polityki społecznej. Program Targów obejmował  przedstawienie wypracowanych rozwiązań,  wywiady z wybranymi realizatorami projektów i ekspertami, którzy w perspektywie 2007–2013 pracowali przy realizacji ww. typów projektów.

Celem Targów było umożliwienie realizatorom projektów przedstawienia wypracowanych rozwiązań gronu zaproszonych decydentów oraz zaprezentowania korzyści, jakie można uzyskać z ich zastosowania.

Skip to content