UPOWSZECHNIENIE I WŁĄCZENIE PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU LRKZ DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI & PR

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu „LUBELSKIE RAMY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – MODEL EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH” – upowszechnianie i włączenie produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu do głównego nurtu polityki. Celem strategii upowszechniania projektu jest dotarcie z informacją o produkcie do jak najszerszego grona użytkowników i odbiorców. Upowszechnianiu będzie podlegał cały produkt finalny ze wszystkimi podproduktami i elementami. Upowszechnianiu wśród odbiorców i użytkowników będą podlegały części i elementy analogicznie z etapem testowania.

Ruszyła kampania medialna projektu LRKZ w mediach w województwie lubelskim. Już teraz reklamy wyświetlane są na portalu Facebook, można też usłyszeć spot promocyjny w stacjach radiowych. Zobaczycie też kreacje reklamowe w prasie.

Liczymy, że wypracowane produkty, w tym innowacyjne narzędzie informatyczne e-barometr, powstałe w ramach projektu, staną się doskonałym uzupełnieniem szeregu działań podejmowanych przez Zasadnicze Szkoły Zawodowe na rzecz usprawnienia procesu współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Skip to content