Uruchomienie platformy e-learningowej

Ze względu na brak możliwości organizowania spotkań szkoleniowych w tradycyjnej formule uruchomiliśmy platformę e-learningową dla uczestników projektu STRATEGOR. Użytkownicy w trybie zdalnym mogą zapoznać się z przygotowanymi nowymi standardami tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych. W nowo uruchomionym serwisie znajdują się m.in.: podręcznik „Strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik metodyczny”, materiały szkoleniowe z zastosowania opracowanego Podręcznika, dodatkowe narzędzia, pomocne przy tworzeniu SRPS oraz wiele innych. Szkolenie znajdujące się na platformie e-learningowej zawiera główne wymogi i zasady prac nad dokumentem strategicznym. Moduły szkoleniowe mają formę statyczną, aby użytkownicy mogli zapoznać się z treściami w dogodnym dla siebie momencie. Po ukończeniu szkolenia możliwe jest wygenerowanie certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności. W platformie szkoleniowej dostępne są także dodatkowe opracowania przygotowane w ramach projektu (m.in. raport końcowy z przeglądu 600 gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych) oraz możliwość skorzystania z usług doradców. Zakres możliwego wsparcia (m.in. doradztwo bieżące, specjalistyczne, możliwość konsultacji, przygotowania raportu jakościowego o aktualnej SRPS i wiele innych) opisany jest w platformie e-learningowej. Zarówno dostęp do platformy szkoleniowej, jak i usług doradców, jest bezpłatny dla uczestników projektu. Aby zostać uczestnikiem projektu niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: projektstrategor.pl/rekrutacja/. Ewentualnie instrukcje dotyczące logowania do platformy można uzyskać kontaktując się przez e-mail ([email protected]) Platforma e-learningowa znajduje się pod adresem: strategor-pan.pl

Skip to content