Wachlarz kompetencji zawodowych – Miasto Zamość

     Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” w terminie  01.09.2017-31.12.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzowadzonych przez Miasto Zamość:

  • – Technikum nr 1,
  • – Technikum nr 2
  • – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  • – Technikum nr 5

w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 562 uczniów (339K i 223M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej:

  • – 4 szkoły tj. technikum nr 1 (w ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (w ZSP nr2), technikum nr 5 (w ZSP nr5)
  • – 562 uczniów (342K i 232M) kształcących się w technikum nr 1 (ZSP nr1), technikum nr 2 i zsz (ZSP nr2), technikum nr 5 (ZSP nr5) prowadzonych przez Miasto

Zamość

  •  22 nauczycieli (12K i 10M) zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodowych kształcących w ww. szkołach,

Więcej informacji

Skip to content