Wachlarz kompetencji zawodowych

W ramach realizacji projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” w dniu 26.02.2018r. rozpoczęło się pierwsze z ze szkoleń dla Technikum nr 1 w ZSP nr 1. Kurs „Transport towarów niebezpiecznych drogą lądową ADR” jest elementem programu rozwoju kształcenia zawodowego. Dotychczas wzięło w nim udział 10 uczniów.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi. Szkolenie jest zgodne z 1.3 i 8.2.3 Umowy ADR. Według Umowy ADR pracodawca zobowiązany jest zapewnić, aby każdy pracownik został przeszkolony przed podjęciem obowiązków związanych z towarami niebezpiecznymi.

Tematyka szkolenia porusza:

-regulacje prawne, klasyfikację towarów niebezpiecznych, pakowanie, oznakowanie, zwolnienia z wymagań transportowych, dokumenty wymagane przy przewozie, sposoby przewozu.

-stosowane pojazdy – ich oznakowanie, konstrukcję i wyposażenie.

-obowiązki poszczególnych uczestników przewozu takich jak: pracowników zatrudnionych przez przewoźnika lub nadawcę, pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowców innych niż posiadający zaświadczenie zgodne z 8.2.1, zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

-postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Skip to content