Warsztaty z uczniami o wielokulturowości

“Doczepianie metek”, “Rachunek Podobieństwa”, czy tworzenie kodeksu zachowań osoby promującej wielokulturowość to tylko wybrane ćwiczenia, w których uczestniczyli uczniowie lubelskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trakcie warsztatów organizowanych w grudniu przez Fundację Polskiej Akademii Nauk. Warsztaty poprowadził Dawid Reja, przedstawiciel Fundacji Sempre a Frente, mający wieloletnie doświadczenie w kierowaniu spotkaniami edukacyjnymi w szkołach oraz w koordynacji projektów międzynarodowych.

W 2024 roku ruszamy z warsztatami w zakresie wielokulturowości, znaczenia tolerancji i otwartości uczniów w kontekście integracji szkolnej, dyskryminacji czy uprzedzeń w środowisku wielokulturowym  dla uczniów z innych szkół województwa lubelskiego oraz dla kadry pedagogicznej. Dla społeczności szkolnych zorganizujemy również panele dyskusyjne (tzw. pogadanki) z osobami, które pochodzą z innych kultur i mają doświadczenie życia w wielu systemach społeczno-kulturowych.

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” (moduł „Popularyzacja nauki”). Numer umowy: POPUL/SN/0295/2023/01. TERMIN REALIZACJI: 1 października 2023 do 30 września 2024.

Udział w projekcie jest bezpłatny.