Wniosek o udzielenie rekomendacji dla Podręcznika metodycznego

Fundacja PAN wraz z Wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską zwrócili się z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o udzielenie rekomendacji dla Podręcznika metodycznego, dotyczącego opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Podręcznik został opracowany przez ekspertów Fundacji PAN, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dotychczas z opracowań zawartych w Podręczniku metodycznym skorzystało niemal 2000 osób. Obecnie trwają prace nad zaktualizowaniem treści uwzględniającej zmiany prawne zaistniałe w przestrzeni polityk społecznych. Bezpłatny dostęp do narzędzia jest udzielany uczestnikom projektu STRATEGOR.

Skip to content