Współpraca z urzędami wojewódzkimi

Dzięki aktywnej współpracy z urzędami wojewódzkimi Fundacja PAN zorganizuje w czerwcu szereg spotkań doradczych dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz urzędów gmin i miast. Ogólnowojewódzkie spotkania zostaną przeprowadzone dla przedstawicieli instytucji z województw: podkarpackiego (7 czerwca), świętokrzyskiego (10 czerwca), małopolskiego (14 czerwca), śląskiego (21 czerwca), dolnośląskiego (23 czerwca) oraz zachodniopomorskiego (28 czerwca).

Spotkania doradcze, organizowane w formie webinarów, poświęcone są prezentacji Podręcznika metodycznego do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, opracowanego w ramach projektu STRATEGOR. Narzędzie to jest rekomendowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do wykorzystania przez samorządy przy opracowywaniu i wdrażaniu SRPS.

W trakcie webinarów uczestnicy dowiedzą się czym jest i jaki jest poprawny metodycznie sposób przeprowadzenia diagnozy strategicznej; jak stworzyć plan strategiczny wraz z budżetem; co składa się na proces implementacji strategii oraz w jaki sposób przeprowadzić aktualizację SRPS.

Spotkanie poprowadzą doradcy specjalistyczni – eksperci Fundacji PAN.

Szczegółowych informacji o terminach oraz programie webinarów udzielają Koordynatorzy Makroregionów (dane kontaktowe do Makroregionalnych Biur Doradczych znajdują się na stronie www.projektstrategor.pl)