WYDARZENIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „PI: E-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (E-OZEL) …”

W dniu 29.09.2015 roku w Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się PANELE TEMATYCZNE kończące realizację projektu „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”.

Wydarzenie miało jednocześnie charakter edukacyjny. W czterech aulach odbywały się prezentacje, wykłady oraz dyskusje na temat czterech rodzajów energii odnawialnych (energia wodna, słoneczna, wiatrowa i biogaz/biomasa). W sali komputerowej prezentowana była opracowana w ramach projektu internetowa gra edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii „GRA O PRĄD”.

Lubelskie uczelnie i instytuty naukowe prezentowały swoją ofertę programową w zakresie kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Na korytarzach i holach pojawiły się roboty, panele fotowoltaiczne, wiatraki, kalorymetry, drukarki 3D, ogniwa paliwowe i wiele wiele innych.

Obecne na Panelach były: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk. Rangę wydarzenia docenił Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Hetman, który objął je patronatem honorowym. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. Zdjęcia z przedsięwzięcia dostępne są na stronie projektu www.e-ozel.pl

Skip to content