WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na: Zakup i dostarczenie 24 tablic interaktywnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w ramach projektu pt. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”, Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

WYJAŚNIENIA 1 – pobierz

WYJAŚNIENIA 2 – pobierz

Skip to content