Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

Działania w projekcie: „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz”

Działania zakończone w r. szk. 2017-18:

– Doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni przedmiotowych (przedmioty przyrodnicze)

– Szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych 36 nauczycieli

– Doradztwo edukacyjno-zawodowe ndywidualne (wszyscy uczn. III klas gimn.: 46 os.)

Działania w tarkcie realizacji:

SP w Wilkołazie

1)Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-jęz. angielski dla SP

-jęz. niemiecki dla Gimn.

-matematyka dla Gimn.

2) Zajęcia rozwijające

-przyroda dla SP

-zaj. z przedm. przyrodniczych dla Gimn.

-zaj. informatyczne dla Gimn.

SP w Ostrowie

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

– matematyka (kl. I-III)

– matematyka (kl. IV-VI)

– przyroda (kl. IV-VI), uzupełnienie zajęć – wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik

2) Zajęcia rozwijające

– jęz. angielski (kl. I-III)

– jęz. angielski (kl. IV-VI)

– przyroda (kl. IV-VI), uzupełnienie zajęć – wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik

– zajęcia informatyczne (kl. I-III)

– zajęcia informatyczne (kl. IV-VI)

SP w Marianówce

1) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

– matematyka (kl. I-III)

– matematyka (kl. IV-VI)

– jęz. angielski (kl. I-III)

– jęz. angielski (kl. IV-VI)

2) Zajęcia rozwijające

– przyroda (kl. I-III)

– przyroda (kl. IV-VI) – uzupełnienie zajęć – wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik

– zajęcia informatyczne (kl. I-III)

– zajęcia informatyczne (kl. IV-VI)

3) Zajęcia logpedyczne w ramach pomocy psych.–pedagog. (kl. I-III)

Skip to content