Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Gminy Wilkołaz, informuje o realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz” w terminie 01.07.2017-30.06.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.2. Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy u 234 uczniów (112 K i 122 M) z 3 szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wilkołaz, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych :

– wyrównawczych (z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych),

– rozwijających kompetencje (ICT, matematyka, przedmioty przyrodnicze, języki obce).

Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniem metod nauczania opartych na metodzie eksperymentu i indywidualnym podejściu do ucznia oraz nowoczesnych materiałów dydaktycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 42 nauczycieli (36 K i 6 M) przyczyniających się do wzrostu jakości usług edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Wilkołazie, Szkole Podstawowej w Ostrowie oraz w Szkole Podstawowej w Marianówce. 

 

Więcej informacji

Skip to content