Zajęcia grupowe w Programie Wsparcia

Rozpoczynamy realizację zajęć grupowych: wykładów, ćwiczeń i warsztatów w ramach pilotażowego wdrożenia Modelu Wsparcia, przygotowanego przez Zespół Naukowy projektu talentON. Pierwsze spotkania odbędą się w Lublinie (Collegium Iuridicum KUL) oraz w Warszawie (kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego). Ćwiczenia poprowadzą nasi eksperci – psychologowie oraz pedagodzy posiadających stopień naukowy, zajmujących się badaniami naukowymi z zakresu inteligencji, twórczości, wybitnych zdolności, postaw społecznych, osiągnięć uczniów zdolnych, psychologii zdolności czy współczesnymi modelami edukacji.

Docelowo zorganizujemy 72 spotkania w obu wymienionych lokalizacjach, spośród których część będzie przeznaczona dla nauczycieli szkół biorących udział w Programie oraz dla rodziców uczestników projektu.

Skip to content