Zakończenie pilotażowych badań

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zakończyła realizację pilotażowego badania ponad 3200 dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w zakresie diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pilotaż został przeprowadzony na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego oraz śląskiego.

Zebrane odpowiedzi pomogą w prawidłowym doborze metodyki do badania głównego, dzięki któremu zostaną opracowane adekwatne modele wsparcia dla dzieci, młodzież i rodziców, a kadrę nauczycieli, pedagogów i psychologów zostanie wyposażona w efektywne narzędzia zapobiegania psychologicznym następstwom pandemii COVID-19 w środowisku szkolnym.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w badaniu.

Skip to content