Lublin stawia na zawodowców

Zakończył się projekt Lublin stawia na zawodowców, realizowany w partnerstwie z Gminą Lublin. Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie i nauczyciele 4 szkół kształcenia zawodowego (techników), prowadzanych przez Miasto Lublin.

W ciągu 2 lat Fundacja PAN zorganizowała wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń i zajęć dodatkowych dla niemal 550 uczniów, którzy uzyskali możliwość nabycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy (m.in. obsługa bezzałogowego statku powietrznego, uprawnienia spawalnicze, uprawnienia SEP).

Współpraca z pracodawcami umożliwiła ponad 350 uczniom udział w płatnych stażach zawodowych u  pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy oraz w wizytach studyjnych w zakładach pracy.

Dzięki realizacji zajęć warsztatowych z zakresu technik pomiarowych, we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, projekt wpłynął również na poprawę dostępu uczniów do nowoczesnych technik i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W ramach doskonalenia zawodowego Fundacja PAN przeszkoliła 17 nauczycieli ze szkół objętych wsparciem.

W ramach projektu opracowano i wdrożono platformę współpracy pomiędzy uczniem, szkołą, pracodawcą i organem prowadzącym (www.zawodowcy.lublin.eu), która wzmacnia współpracę, usprawnia komunikację oraz buduje współodpowiedzialność za rozwój zawodowy ucznia, przygotowanie go do zawodu i wejście na rynek pracy. Warto podkreślić, że Portal „Stawiamy na zawodowców” otrzymał w 2021 r. I nagrodę w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Innowacyjny Samorząd w kategorii Duże miasta.

Ponadto, dzięki udziałowi w projekcie, szkoły doposażyły pracownie kształcenia zawodowego na kwotę niemal 750 000,00 zł.

Skip to content