Zakończenie zajęć w Programie Wsparcia talentON

„Udział w Programie talentON był dla mnie najlepszą rzeczą, jaka przydarzyła mi się w tym roku szkolnym” – to jedna z opinii wyrażonych przez uczestników „Programu wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej w naukach społecznych i humanistycznych talentON”. 24 czerwca w Lublinie odbyły się ostatnie zajęcia grupowe, w czasie których podsumowaliśmy trwające od listopada 2022 roku warsztaty oraz indywidualny mentoring.

Grupy uczniów z lubelskich oraz mazowieckich szkół podstawowych i liceów spotkały się w Lublinie na spotkaniu podsumowującym zajęcia. W ich trakcie, oprócz warsztatów merytoryczno-integracyjnych, młodzież miała okazję wysłuchać prezentacji Pani Andżeliki Kolebuk o Europejskiej Stolicy Młodzieży. Następnie uczestnicy Programu podzielili się swoimi refleksjami o zajęciach, jak również spostrzeżeniami dotyczącymi praktycznego wykorzystania Modelu wsparcia osób uzdolnionych społecznie i humanistycznie (zajęcia grupowe były pilotażowym wdrożeniem Modelu) w warunkach szkolnych.

Rozstrzygnięty został również konkurs na przygotowanie najlepszego rozwiązania wylosowanego problemu interdyscyplinarnego. „To była podróż po ośmiotysięcznikach” – tymi słowami dr Tomasz Knopik, ekspert Fundacji PAN, który był jednym z oceniających przygotowane przez uczniów rozwiązania, podsumował wysoką jakość przesłanych przez uczestników Programu prac. Listy nagrodzonych osób w konkursie na przygotowanie rozwiązania problemu interdyscyplinarnego [do zdobycia było 50 pkt]:

Grupa LO Warszawa:

Dyplom Laureata za I miejsce: Kacper Jasiński (IX LO w Warszawie) – 49,2 pkt. Temat: „Jak zmniejszyć liczbę nietrzeźwych kierowców na drogach?”

Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku: Natalia Dziak (IX LO w Warszawie) – 45,4 pkt. Temat: „Czy możemy bezgranicznie ufać algorytmom?”

Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku: Katarzyna Woźniak (Technikum nr 23 w Warszawie) – 41,2 pkt. Temat: „Jak rozwiązać problem nierówności kobiet i mężczyzn?”

 

Grupa SP Warszawa:

Dyplom Laureata za I miejsce: Sonia Namysł (SP 82 w Warszawie) – 44,4 pkt. Temat: „Czy w przyszłości maszyna zastąpi człowieka?”

Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku: Sara Mohamed Abdelhamed Mohamed (SP 82 w Warszawie) – 44 pkt. Temat: „Jak poprawić bezpieczeństwo pieszych?”

Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku: Antonina Wądołowska (SP 82 w Warszawie) – 43,6 pkt. Temat: „Człowiek dla środowiska czy środowisko dla człowieka?”

 

Grupa LO Lublin:

Dyplom Laureata za I miejsce: Katarzyna Sitarz (III LO w Lublinie) – 49 pkt. Temat: „Czy sztuka ma jakieś granice?”

Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku: Robert Szostakiewicz (Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski) – 47,6 pkt. Temat: „Czy człowiek jest ciągle istotą społeczną?”

Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku: Zuzanna Apanasienko (III LO w Lublinie) – 47,4 pkt. Temat: „Czy istnieje język uniwersalny?”

 

Grupa SP Lublin:

Dyplom Laureata za I miejsce: Martyna Kozak (SP 10 w Lublinie) – 49,2 pkt. Temat: „W jaki sposób ma zagościć natura w centrum miast?”

Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku: Hlib Hrinov (SP 24 w Lublinie) – 43,4 pkt. Temat: „Bycie influencerem – zawód przyszłości czy chwilowy trend?”

Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku: Aleksandra Stuleblak (SP 24 w Lublinie) – 43,2 pkt. Temat: „Czy relacje z humanoidalnymi robotami mogą zastąpić relacje z człowiekiem?”

 

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 3.500 zł, zaś za zdobycie dyplomów uznania wręczyliśmy nagrody rzeczowe. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

W Programie Wsparcia talentON odbyło się 60 spotkań grupowych w Lublinie oraz w Warszawie. Przeprowadziliśmy również warsztaty dla rodziców uczniów oraz nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie.

Warsztaty dla uczniów służyły wsparciu wielokierunkowego rozwoju uzdolnień. Tematy zajęć to m.in.: inteligencja emocjonalna, kreatywność i postawa proinnowacyjna, mądrość, odporność psychiczna, radzenie sobie ze stresem, motywacja czy zaangażowanie w naukę. Uczniowie objęci zostali również indywidualną opieką mentorów – ekspertów, którzy służyli pomocą i doświadczeniem badawczym, a także udzielali porad w zakresie indywidualnej ścieżki rozwoju, nauki i kształtowania osiągnięć, a przede wszystkim pomagali w przygotowaniu rozwiązań wylosowanych przez uczniów interdyscyplinarnych problemów.

Dziękujemy członkom Zespołu Naukowego projektu, którzy udzielili wsparcia uczniom oraz poprowadzili warsztaty: dr Sylwii Gwiazdowskiej-Stańczak, dr Agnieszce Klimskiej, dr Marcinowi Klimskiemu, dr Tomaszowi Knopikowi, dr Martynie Płudowskiej, Piotrowi Szymczakowi oraz dr Agnieszce Żmudzie.

Jesteśmy szczęśliwi i przede wszystkim dumni, że mogliśmy objąć wsparciem tak wybitną młodzież. Wierzymy, że dla uczestników był to właściwie i mądrze wykorzystany czas.

 

Projekt „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Numer projektu: NdS/529081/2021/2022

Skip to content