ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”  w związku z realizacją projektu pt. „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na: ZAKUP I DOSTARCZENIE 24 TABLIC INTERAKTYWNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU PT. „PI: e-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUBELSZCZYZNY (e-OZEL) – SYSTEM ZWIĘKSZAJĄCY ZAINTERESOWANIE UCZNIÓW KONTYNUACJĄ KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH GOW”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – pobierz

Skip to content