Zaproszenie do składania ofert

Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”  związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na Zakup i dostarczenie niezbędnego wyposażenia do szkół na potrzeby testowania PF (P1,P2,P3).
Więcej informacji w załączniku.

Kliknij i pobierz

Skip to content