ZMIANY DO REGULAMINU UCZESTNICTWA I UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE „KAPITALNA KOBIETA”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” informuje, że w dniu 29 października 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził proponowane zmiany do Regulaminu Uczestnictwa i Udzielenia Wsparcia w projekcie „Kapitalna Kobieta”.

Zmiany dotyczą zapisów:

– CZĘŚCI PIERWSZEJ w § 7 pkt b.,
– CZĘŚCI DRUGIEJ, Rozdziale IV w § 2 ust. 1 pkt c) oraz Rozdziale V w § 2 pkt 1,
– CZĘŚCI CZWARTEJ, Rozdziale I w § 2 ust. 1 pkt b) oraz Rozdziale II w § 4 i § 5,

Aktualny Regulamin Uczestnictwa i Udzielenia Wsparcia możliwy jest do pobrania poniżej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE „KAPITALNA KOBIETA”

Skip to content