Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 1 stycznia 2019 r., w partnerstwie z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Miastem Biała Podlaska, Miastem Krasnystaw, Gminą Łęczna oraz Miastem Kraśnik, rozpoczęła realizację projekt ,, Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Więcej informacji w zakładce projekty – link

Skip to content