Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Gminą miejską Biała Podlaska, Miastem Krasnystaw, Gminą Łęczna, Miastem Kraśnik, rozpoczęła realizację projekt pt. ,, Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgloszeniowy (Miasto Krasnystaw)

Formularz zgloszeniowy (Puławy)

Formularz zgłoszeniowy (Biała Podl.)

Formularz zgłoszeniowy (Gmina Łęczna)

Formularz zgłoszeniowy (Kraśnik)

Formularz zgłoszeniowy (Zamość)

Oświadczenie uczestnika projektu

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest poprawa jakości świadczenia usług przez pracowników administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi, powiatowymi oraz obsługi podatkowej przedsiębiorców.

Projekt obejmuje wsparciem 6 średniej wielkości miast z województwa lubelskiego: Biała Podlaska, Zamość, Kraśnik, Krasnystaw, Łęczna, Puławy. Minimum 10% pracowników z w/w JST, wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami/obsługi podatkowej (w tym opłat lokalnych) lub kadry zarządzającej, podniesie kompetencje w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości dzięki udziałowi w specjalistycznych szkoleniach. 6 miast z projektu wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędów tych miast w obszarze zarządzania nieruchomościami i obsługi podatkowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 542 180,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.01.2019 do 31.12.2020

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

 

Projekt obejmuje 6 jednostek samorządu terytorialnego stanowiących grupę docelową projektu i pełniących funkcję partnerów projektu.

Wsparciem objęte zostaną:

  1. miasto na prawach powiatu Biała Podlaska,
  2. miasto na prawach powiatu Zamość
  3. miasto Krasnystaw
  4. miasto Kraśnik
  5. miasto Łęczna
  6. miasto Puławy

Grupę docelową stanowią również pracownicy JST objętych wsparciem (w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) oraz pracownicy komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi. W przypadku komunalnych osób prawnych w projekcie weźmie udział 19 osób z przedsiębiorstwa: Nieruchomości Puławskie sp. z o.o., których właścicielem jest Gmina Miasto Puławy.

Liczba pracowników w poszczególnych miastach przedstawiać się będzie następująco:

Biała Podlaska: 30os.; Puławy: 50os., Zamość: 40os., Krasnystaw: 20os., Łęczna: 20os., Kraśnik: 20os.

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Dla każdej JST objętej wsparciem projekt zakłada realizację co najmniej dwóch zadań w zakresie podatków oraz dwóch zadań w zakresie nieruchomości:

  • pracownicy samorządowi z 6 w/w miast będą doskonalić kompetencje w temacie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w ich zasobie.
  • w 2 miastach: Kraśniku i Białej Podlaskiej zaplanowano elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości.
  • w mieście: Łęcznej – zaplanowano elektronizację procesu obsługi podatkowej,
  • w 5 miastach: Krasnymstawie, Zamościu, Białej Podlaskiej, Łęcznej, Puławach działania obejmą poprawę obsługi klienta poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania satysfakcją (dotyczy obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami).

Harmonogramy wsparcia

Dotacje z budżetu samorządu rozliczanie, kontrola i zwrot

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 07-08.12.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Dotacje z budżetu samorządu rozliczanie, kontrola i zwrot – 07-08.12.2020) – szk. zdalne


Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 29-30.10.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Zagospodarowanie przestrzenne – 29-30.10.2020 r.) – szk. zdalne


Egzekucja należności

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 29-30.10.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Egzekucja należności – 29-30.2020) – szk. zdalne


Obsługa klientów urzędu

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 28-29.10.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Obsługa klientów urzędu – 28-29.10.2020) – szk. zdalne


Obsługa klienta

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 28-29.10.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Obsługa klienta – 28-29.10.2020) – szk. zdalne


Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Regulacje stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie w KW

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 23, 26.10.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 23, 26.10.2020) – szk. zdalne


Podatek dochodowy od osób fizycznych

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 20-21.10.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Podatek dochodowy od osób fizycznych – 20-21.10.2020) – szk. zdalne


Nowelizacje prawa budowlanego

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 14, 16.10.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Nowelizacje prawa budowlanego – 14, 16.10.2020) – szk. zdalne


Podatek VAT

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 15, 19.10.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Podatek VAT – 15, 19.10.2020) – szk. zdalne


Szkolenie: Polityka czynszowa

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 02.10.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Polityka czynszowa – 02.10.2020) – Kraśnik


Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych 

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 22-23.09.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego… – 22-23.09) – szk. zdalne 


Obsługa i regulacja rozrachunków

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 14-15.09.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Obsługa i regulacja rozrachunków – 14-15.09.2020) – szk. zdalne


Podatek od nieruchomości

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 10-11.09.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Podatek od nieruchomości – 10-11.09.2020) – szk. zdalne


Zamykanie roku obrotowego

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 03-04.09.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Zamykanie roku obrotowego – 03-04.09.2020) – szk. zdalne


Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 11-12.08.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych – 11-12.08.2020 ) – szk. zdalne


Zasady udzielania pomocy publicznej (ulgi podatkowe)

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 03.08 i 10.08.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Zasady udzielania pomocy publicznej (ulgi podatkowe) – 03.08, 10.08.2020)- szk. zdalne


Projekt kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego po konsultacjach 

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 21-22.07.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Projekt kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego po konsultacjach – 21-22.07.2020) – szk. zdalne


Zagospodarowanie przestrzenne

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 09-10.07.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Zagospodarowanie przestrzenne – 09-10.07.2020) – szk. zdalne


Doskonalenie umiejętności fakturowania i rejestru VAT

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 09-10.07.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Doskonalenie umiejętności fakturowania i rejestru VAT – 09-10.07.2020) – szk. zdalne


Oświadczenia majątkowe

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 06-07.07.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Oświadczenia majątkowe – 06-07.07.2020) – szk. zdalne


Szkolenie z wdrożonego systemu informatycznego

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 02.07.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Szkolenie z wdrożonego systemu informatycznego – 02.07.2020) – Biała Podlaska


Zasady obrotu prawnego nieruchomościami gminnymi

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 01-02.07.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Zasady obrotu prawnego nieruchomościami gminnymi – 01-02.07.2020) – szk. zdalne


Polityka czynszowa

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 25-26.06.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Polityka czynszowa – 25-26.06.2020) -szk. zdalne


Gospodarka kasowa

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 24-25.06.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Gospodarka kasowa – 24-25.06.2020 – szk. zdalne


Podatek VAT

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 22-23.06.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Podatek VAT – 22-23.06.2020) – szk. zdalne


Polityka czynszowa

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 22-23.06.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Polityka czynszowa – 22-23.06.2020) – szk. zdalne


Środki UE dla samorządów w nowym okresie programowania 2014-2020

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 16.06 i 18.06.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Środki UE dla samorządów w nowym okresie programowania 2014-2020 – 16.06, 18.06.2020) – szk. zdalne


Szkolenie: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1.1.2018r.

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 10.06 i 15.06.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od dnia 1.1.2018r. – 10.06, 15.06.2020) – szk. zdalne


Szkolenie: Faktury zakupu, sprzedaży i rejestr VAT

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 04-05.06.2020

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Faktury zakupu, sprzedaży i rejestr VAT – 04-05.06.2020) – szk. zdalne


Szkolenie: Renta planistyczna, opłata adiacencka, bonifikata od ceny zbycia nieruch. Wydawanie decyzji.

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 01-02.06.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Renta planistyczna, opłata adiacencka, bonifikata od ceny zbycia nieruch. Wydawanie decyzji. – 01-02.06.2020) – szk. zdalne


Szkolenie: Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczania opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacj ustawy o gospodarce nieruchomościami

Miejsce i termin: Szkolenie w formie zdalnej – 25-26.05.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczania opłat adiacenckich i rent planistycznych (…) – 25-26.05.2020) – szk. zdalne


Szkolenie: Gminne opracowania planistyczne (najnowsze orzecznictwo)

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 10.03.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Gminne opracowania planistyczne (najnowsze orzecznictwo) – 10.03.2020) – Lublin


Szkolenie: Rozgraniczenia nieruchomości. Znowelizowane przepisy kpa

Miejsce i termin:  Zamość, OSK Kursor, ul. Partyzantów 9 – 05.03.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Rozgraniczenia nieruchomości. Znowelizowane przepisy kpa – 05.03.2020) – Zamość


Szkolenie: Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 04.03.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy – 28.02.2020) – Kraśnik


Szkolenie: Środki trwałe w JST

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 28.02.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Środki trwałe w JST – 28.02.2019) – Lublin


Szkolenie: Prawa lokatorów i najemców

Miejsce i termin:  Zamość, OSK Kursor, ul. Partyzantów 9 – 24.02.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Prawa lokatorów i najemców – 24.02.2020) – Zamość


Szkolenie: Nowe regulacje dotyczące gruntów rolnych

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 21.02.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Nowe regulacje dotyczace gruntów rolnych – 21.02.2020) – Lublin


Szkolenie: Prawa lokatorów i najemców

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 19.02.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Prawa lokatorów i najemców – 19.02.2020) – Lublin


Szkolenie: Środki UE dla samorządów w nowym okresie programowania 2014-2020

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 18.02.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Środki UE dla samorządów w nowym okresie programowania 2014-2020) – 18.02.2020 – Lublin


Szkolenie: Inwentaryzacja w JST

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 14.02.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Inwentaryzacja w JST – 14.02.2020) – Lublin


Szkolenie: Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 14.02.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych – 14.02.2020) – Kraśnik


Szkolenie: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 13.02.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską – 13.02.2020) – Lublin


Szkolenie: Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych

Miejsce i termin: Puławy, SCSK „Pół Ławy” ul. Czartoryskich 6 – 05.02.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych – 05.02.2020) – Puławy


Szkolenie: Podział nieruchomości

Miejsce i termin:  Zamość, OSK Kursor, ul. Partyzantów 9 – 05.02.2020

Więcej informacji:Harmonogramu realizacji wsparcia (Podział nieruchomości – 05.02.2020) – Zamość


Szkolenie: Postępowanie administracyjne – warunki zabudowy (nowelizacja przepisów)

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 31.01.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Postępowanie administracyjne – warunki zabudowy (nowelizacja przepisów) – 31.01.2020) – Lublin


Szkolenie: Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 27.01.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Eksmisje i egzekucje z lokali mieszkalnych – 27.01.2020) – Lublin


Szkolenie: Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 24.01.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – 24.01.2020) – Lublin


Szkolenie: Gospodarka nieruchomościami

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 21.01.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Gospodarka nieruchomościami – 21.01.2020) – Lublin


Szkolenie: Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 17.01.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy – 17.01.2020) – Lublin


Szkolenie: Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 14.01.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Regulacja stanów prawnych nieruchomości – 14.01.2020) – Lublin


Szkolenie: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Miejsce i termin: Zamość, ul. Partyzantów 9, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 13.01.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – 13.01.2020) – Zamość


Szkolenie: Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją środków trwałych

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 08.01.2020

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją środków trwałych – 08.01.2020) – Lublin


Szkolenie: Gminny program mieszkaniowy, Wieloletni program mieszkaniowy

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 09.12.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Gminny program mieszkaniowy. Wieloletni program mieszkaniowy – 09.12.2019) – Lublin


Szkolenie: Sprawozdawczość budżetowa

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 06.12.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Sprawozdawczosć budżetowa – 06.12.2019) – Lublin


Szkolenie: Sprawozdawczość budżetowa

Miejsce i termin: Zamość, ul. Partyzantów 9, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 05.12.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Sprawozdawczość budżetowa – 05.12.2019) – Zamość


Szkolenie: Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie śmieciowej

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 29.11.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie śmieciowej – 29.11.2019) – Lublin


Szkolenie: Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminne organy podatkowe – praktyczne zagadnienia po zmianach ustaw obowiązujących w 2017 r.

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 28.11.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminne organy podatkowe – praktyczne zagadnienia po zmianach ustaw obowiązujących w 2017 r. – 28.11.2019) – Lublin


Szkolenie: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską

Miejsce i termin: Puławy, SCSK „Pół Ławy” ul. Czartoryskich 6 – 26.11.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości przez spółkę miejską – 26.11.2019) – Puławy


Szkolenie: Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Regulacje stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie w KW

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 22.11.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Regulacje stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie w KW – 22.11.2019) – Lublin


Szkolenie: Najem instytucjonalny

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkolenia KURSOR – 15.11.2019

Harmonogramu realizacji wsparcia (Najem instytucjonalny – 15.11.2019) – Lublin


Szkolenie: Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Regulacje stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie w KW

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 08.11.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Problematyka nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Regulacje stanów prawnych nieruchomości i ujawnianie w KW)


Szkolenie: Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej (zmiany i aktualne orzecznictwo)

Miejsce i termin:  Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 28.10.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej (zmiany i aktualne orzecznictwo) – 28.10.2019) – Lublin


Szkolenie: Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych

Miejsce i termin:  Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 24.10.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych – 24.10.2019) – Lublin


Szkolenie: Likwidacja zaległości i nadpłat w śmieciach

Miejsce i termin:  Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 23.10.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Likwidacja zaległości i nadpłat w śmieciach – 23.10.2019) – Lublin


Szkolenie: Projekt budżetu i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miejsce i termin:  Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 23.10.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Projekt budżetu i Wieloletnia Prognoza Finansowa – 21.10.2019) – Lublin


Szkolenie: Egzekucja należności

Miejsce i termin:  Zamość, OSK Kursor, ul. Partyzantów 9 – 19.10.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Egzekucja należności – 19.10.2019) – Zamość


Szkolenie: Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu

Miejsce i termin:  Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 18.10.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu – 18.10.2019) – Lublin


Szkolenie: Egzekucja należności

Miejsce i termin:  Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 16.10.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Egzekucja należności – 16.10.2019) – Lublin


Szkolenie: Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminę

Miejsce i termin:  Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 15.10.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Postępowanie podatkowe prowadzone przez gminę – 15.10.2019) – Lublin


Szkolenie: Wpływ nowelizacji ordynacji podatkowej na postępowanie dotyczące opłaty za gospod. odpadami komunalnymi

Miejsce i termin:  Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 14.10.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Wpływ nowelizacji ordynacji podatkowej na postępowanie dotyczące opłaty za gospod. odpadami komunalnymi – 14.10.2019) – Lublin


Szkolenie: Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Miejsce i termin:  Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 11.10.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 11.10.2019) – Lublin


Szkolenie: Pomoc publiczna

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 11.10.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Pomoc publiczna – 11 października 2019 r.) – Kraśnik


Szkolenie: Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 04.10.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia) – Kraśnik


Szkolenie: Pomoc publiczna

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 04.10.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Pomoc publiczna – 4 października 2019 r.) – Lublin


Szkolenie: Pomoc publiczna

Miejsce i termin: Biała Podlaska, OSK Kursor, ul. Narutowicza 66 – 03.10.2019

Więcej informacji:Harmonogram realizacji wsparcia (Pomoc publiczna – 3 października 2019 r.) – Biała Podlaska


Szkolenie: Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, OSDiDK KURSOR – 02.10.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP-2 października 2019 r.) – Lublin


Szkolenie: Prawa lokatorów i najemców

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 27.09.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Prawa lokatorów i najemców) – 27.09.2019 – Kraśnik


Szkolenie: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR – 17.09.2019

Więcej informacji:  Harmonogramu realizacji wsparcia (Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) – 18.09.2019 – Lublin


Szkolenie: Ordynacja podatkowa

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR – 17.09.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Ordynacja podatkowa) – 17.09.2019 – Lublin


Szkolenie: Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR – 06.09.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości) – Lublin


Szkolenie: Podatek VAT

Miejsce i termin: Lublin, ul. Narutowicza 62, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR – 05.09.2019

Więcej informacji:Harmonogram realizacji wsparcia (Podatek VAT) – Lublin


Szkolenie: Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 21.08.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Sporządzanie planu zagospodarowania zasobu gruntów GM i SP)


Szkolenie: Najem instytucjonalny

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 06.08.2019

Harmonogram realizacji wsparcia (Najem instytucjonalny) – Kraśnik


Szkolenie: Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 30.07.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia. Obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości) – Kraśnik


Szkolenie: Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją środków trwałych

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 25.07.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości GM i SP w połączeniu z ewidencją środków trwałych) – Kraśnik


Szkolenie: Obsługa Klienta

Miejsce i termin: Puławy, SCSK „Pół Ławy” ul. Czartoryskich 6 – 16.07.2019

Harmonogram realizacji wsparcia (Obsługa klienta) – Puławy


Szkolenie: Obsługa Klienta

Miejsce i termin: Biała Podlaska, OSK Kursor, ul. Narutowicza 66 – 09.07.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Obsługa klienta) – Biała Podl.


Szkolenie: Obsługa Klienta

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 25.06.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Obsługa klienta)


Szkolenie: Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu  

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek” – 03.07.2019

Więcej informacji: Harmonogramu realizacji wsparcia (Sprzedaż nieruchomości i nabywanie do zasobu)


Szkolenie: „Ordynacja podatkowa”

Miejsce i termin: Kraśnik, ul. Kolejowa 10, Restauracja „Zielony Dworek”- 13.06.2019

Biała Podlaska, OSK Kursor, ul. Narutowicza 66 – 14.06.2019

Więcej informacji: Harmonogram realizacji wsparcia (Ordynacja podatkowa)

Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,

Tel. 81 745 05 00 lub 81 745 06 00

e-mail: [email protected]

www.fundacjapan.pl/projekty

Skip to content