Aktualizacja ogłoszenia o pracę – Regionalny Doradca ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA

Regionalny Doradca ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miejsce pracy: stolica województwa (Kujawsko-Pomorskiego,  Łódzkiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Podlaskiego)

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zatrudni Regionalnych Doradców ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (2 osoby w każdym województwie) w ramach projektu STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego nr POWR.02.05.00-00-0217/18.

Zakres obowiązków:

doradztwo bieżące, techniczne, wdrożeniowe itp. w zakresie: stosowania opracowanego narzędzia (podręcznika metodycznego dotyczącego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych), dostosowania obowiązujących SRPS, opracowywania strategii wg nowego modelu;
prowadzenie Regionalnego Biura Doradczego, a w szczególności:
organizacja i umawianie usług doradczych i szkoleniowych na obszarze województwa,
sporządzanie i gromadzenie dokumentacji projektowej m.in. formularzy rekrutacyjnych, protokołów, raportów i notatek z odbytych spotkań,
udzielanie informacji zainteresowanym JST,
upowszechnianie narzędzia m.in.: poprzez stronę internetową oraz wizyty w poszczególnych JST;
znajomość narzędzia do jednolitego tworzenia SRPS oraz ciągłe aktualizowanie wiedzy nt. tworzonego narzędzia, jak również zmian/trendów i regulacji w obszarze polityki społecznej.
Więcej informacji w załączniku:

Aktualizacja ogłoszenia_rekrutacyjnego

Regulamin rekrutacji personelu

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji umieszczone są w Regulaminie naboru personelu projektu, dostępnym na stronie www.fundacjapan.pl  oraz www.projektstrategor.pl , bądź pod numerem tel. 81 745 0 500.

 

Skip to content