INNOWACYJNE PROGRAMY INTEGRALNE WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ – PODRĘCZNIKI DO POBRANIA

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie zaprasza do zapoznania się z podręcznikami (produktami finalnymi) powstałymi w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Komponent K.0. – Podręcznik narzędzi diagnostycznych – pobierz

2. Azimuth Vita. Model wczesnej interwencji socjalnej – Program life coachingu i doradztwa zawodowego oraz rozwoju kompetencji kluczowych dla młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i przedwcześnie opuszczającej system edukacji – pobierz

3. Quo vadis Iuvenis? Model wczesnej interwencji – Program aktywizacji i adaptacji zawodowo-społecznej młodzieży trudnej o zaburzonej osobowości, niedostosowanej społecznie w oparciu o nowoczesne formy i metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego – pobierz

4. Auctorizo Libertas. Model wczesnej interwencji socjalnej – Program profilaktyczny (interwencyjny) zapobiegający zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży o podwyższonym ryzyku uzależnienia od substancji psychoaktywnych – pobierz

Skip to content