Ogłoszenie o pracę – Doradca specjalistyczny ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Doradca specjalistyczny ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Miejsce pracy: CAŁA POLSKA

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zatrudni Doradców specjalistycznych ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w ramach projektu STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego nr POWR.02.05.00-00-0217/18

 

Zakres obowiązków

– specjalistyczne doradztwo eksperckie w zakresie: stosowania opracowanego narzędzia (podręcznika metodycznego dotyczącego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych), dostosowania obowiązujących SRPS, opracowywania strategii wg nowego modelu:

  • konsultacje superwizyjne, wsparcie merytoryczne/techniczne/metodyczne;
  • grupowe i indywidualne doradztwo formatywne rozwiązujące konkretne problemy wdrożenia narzędzia;
  • wsparcie prowadzone w sposób bezpośredni, on-line, telefoniczne, mailowe;
  • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do przygotowania się do doradztwa m.in. studiowanie dostępnej dokumentacji, w tym obowiązujących SRPS, zapoznawanie się ze specyfiką doradzanych JST itd.;
  • zapewnienie dojazdu do JST w razie zgłaszanej potrzeby.

– znajomość narzędzia do jednolitego tworzenia SRPS oraz ciągłe aktualizowanie wiedzy nt. tworzonego narzędzia, jak również zmian/trendów i regulacji w obszarze polityki społecznej

Ogłoszenie rekrutacyjne – doradca specjalistyczny

Regulamin rekrutacji personelu

 

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji umieszczone są w Regulaminie naboru personelu projektu, dostępnym na stronie www.fundacjapan.pl  oraz www.projektstrategor.pl , bądź pod numerem tel. 81 745 0 500.

 

Skip to content