Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”

Informujemy, że na dzień 30.11.2017 roku w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” skierowanego do osób przewidzianych lub zagrożonych zwolnieniem, zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, staże zawodowe ukończyło 24 uczestników projektu. Obecnie 35 uczestników odbywa staże zawodowe po odbytych szkoleniach: „Profesjonalny sprzedawca/handlowiec”, „Pracownik obsługi biurowej” oraz „Kierowca kat. C+E”.

Więcej informacji

Skip to content