Rozeznanie rynku nr NKWM/1/2019/RR

Rozeznanie rynku nr NKWM/1/2019/RR dotyczące przeprowadzenia studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration
w ramach realizacji projektu „NOWE KWALIFIKACJE – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI nr RPLU.10.02.00-06-055/17

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie usługi studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration dla min. 1 uczestnika projektu pt. „Nowe kwalifikacje – więcej możliwości” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0055/17, w terminie do 31.12.2019r.

Rozeznanie rynku nr NKWM_1_2019_RR

FORMULARZ CENOWY NKWM_1_2019_RR