ROZEZNANIE RYNKU NR NKWM/4/2018/RR

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu „NOWE KWALIFIKACJE – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI nr RPLU.10.02.00-06-055/17 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie grupowego poradnictwa psychologicznego w ramach realizacji projektu.

 

Zapytanie nr 4 PSYCHOLOG grupowe

Formularz cenowy 4

 

 

 

 

Skip to content