Ewidencjonowanie nieruchomości oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu jako elementy prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi – 29.06.2021