Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz użytkowanie wieczyste – po zmianach – 18.03.2022