Zapytanie ofertowe nr 1/ZRPR/2023

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu pn. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”; Umowa nr SONP/SN/548457/2022 z 06.12.2022 r., zaprasza do składnia ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/ZRPR/2023 dotyczące realizacji usługi przeprowadzenia ogólnopolskiego badania ilościowego przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce.

Zamówienie obejmuje dostarczenie Zamawiającemu bazy zawierającej 600 pełnych rekordów (w pełni uzupełnionych ankiet) z wynikami badań ilościowych polskich przedsiębiorstw rodzinnych.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania Fundacja PAN przeprowadza zapytanie ofertowe w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny oraz wykazem zrealizowanych usług znajdują się w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do ofert.

Termin, do którego należy złożyć ofertę upływa: 24.03.2023 r. o godz. 15:00

Skip to content