Lubelska Akademia Kwalifikacji

Aktualności

Szkolenie Asystent montera instalacji OZE z Autodesk- termin rozpoczęcia

Informujemy, iż 13.11.2017 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe z Asystenta montera instalacji OZE z Autodesk- szczegółowy harmonogram szkolenia do pobrania znajduje się w zakładce „Harmonogramy wsparcia”

Grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy 7

W dniach 28.10.17 i 29.10.17r. odbyły się warsztaty dla VII grupy uczestników projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” prowadzone przez psychologa- Panią Anetę Szczykutowicz. Podczas dwudniowego szkolenia (moduł I) uczestnicy wzięli udział w zajęciach dotyczących komunikacji interpersonalnej , adaptacyjności, pobudzaniu kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialności. W ramach zajęć uczestnicy mogli poznać sposoby na określenie swoich mocnych i słabych stron, umiejętnego stawiania sobie celów osobistych i zawodowych , efektywnego zarządzania czasem oraz asertywności.

W dniach 04.11.17 i 05.11.17r. zorganizowane zostały kolejne dwa moduły szkolenia obejmującego grupowe poradnictwo zawodowe. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Dorotę Posyniak- doradcę zawodowego. Podczas dwóch dni szkolenia (moduł II i moduł III) poruszono następujące zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, Ponadto zajęcia poświęcone były na diagnozę predyspozycji zawodowych i zainteresowań, zapoznaniu uczestników z sytuacją na współczesnym rynku pracy, rozwijaniu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia. W ostatnim dniu warsztatów z kolei poruszano zagadnienia związane z dobrą prezentacją przed pracodawcą, zasadami prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstszymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej, procesami rekrutacji, – technikami radzenia sobie ze stresem etc. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat roli pracy w realizowaniu potrzeb życiowych człowieka oraz na temat osobistego potencjału i sposobów jego wykorzystania w konstruowaniu planów edukacyjno-zawodowych, rozwijania umiejętności poszukiwania informacji-edukacyjno-zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostali przygotowani do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, zostali zapoznani z metodami rekrutacji i selekcji pracowników. Ponadto dzięki zajęciom mieli okazję dowiedzieć się o roli samokształcenia przez całe życie.

Szkolenie Asystent montera instalacji OZE z Autodesk- termin rozpoczęcia

Informujemy, iż 19.10.2017 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe z Asystenta montera instalacji OZE z Autodesk- szczegółowy harmonogram szkolenia do pobrania znajduje się w zakładce „Harmonogramy wsparcia”

Grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy 6

W dniach 05.10.17 i 06.10.17 r. zorganizowane zostały dwa moduły szkolenia obejmującego grupowe poradnictwo zawodowe. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Dorotę Posyniak – doradcę zawodowego. Podczas dwóch dni szkolenia (moduł II i moduł III) poruszono następujące zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, Ponadto zajęcia poświęcone były na diagnozę predyspozycji zawodowych i zainteresowań, zapoznaniu uczestników z sytuacją na współczesnym rynku pracy, rozwijaniu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia. W ostatnim dniu warsztatów z kolei poruszano zagadnienia związane z dobrą prezentacją przed pracodawcą, zasadami prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstszymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej, procesami rekrutacji, – technikami radzenia sobie ze stresem etc. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat roli pracy w realizowaniu potrzeb życiowych człowieka oraz na temat osobistego potencjału i sposobów jego wykorzystania w konstruowaniu planów edukacyjno-zawodowych, rozwijania umiejętności poszukiwania informacji-edukacyjno-zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostali przygotowani do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, zostali zapoznani z metodami rekrutacji i selekcji pracowników. Ponadto dzięki zajęciom mieli okazję dowiedzieć się o roli samokształcenia przez całe życie.

W dniach 07.10.17 i 09.10.17r. odbyły się warsztaty dla VI grupy uczestników projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” prowadzone przez psychologa- Panią Anetę Szczykutowicz. Podczas dwudniowego szkolenia (moduł I) uczestnicy wzięli udział w zajęciach dotyczących komunikacji interpersonalnej , adaptacyjności, pobudzaniu kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialności. W ramach zajęć uczestnicy mogli poznać sposoby na określenie swoich mocnych i słabych stron, umiejętnego stawiania sobie celów osobistych i zawodowych , efektywnego zarządzania czasem oraz asertywności.

Informacja o egzaminie zewnętrznym Grafika komputerowa- Gr. 5

Informujemy, iż egzamin zewnętrzny dla grupy 5- Grafika komputerowa odbędzie się  w dniu 21.09.2017 r. o godzinie 15.00 przy ul. Lubomelskiej 5. Obecność obowiązkowa

Szkolenie Grafika komputerowa -termin rozpoczęcia

Informujemy, iż 01.09.2017 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe z Grafiki komputerowej- szczegółowy harmonogram szkolenia do pobrania znajduje się w zakładce „Harmonogramy wsparcia”

Informacja o egzaminie zewnętrznym Zarządzanie obiegiem dokumentów- Gr. 4

Informujemy, iż egzamin zewnętrzny dla grupy 4- Zarządzanie obiegiem dokumentów odbędzie się  w dniu 31.08.2017 r. o godzinie 13.00 przy ul.Królewskiej 15. Obecność obowiązkowa.

Grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy 5

W dniach 09.08.17 i 10.08.17r. odbyły się warsztaty dla V grupy uczestników projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” prowadzone przez psychologa- Panią Agatę Szymankiewicz. Podczas dwudniowego szkolenia (moduł I) uczestnicy wzięli udział w zajęciach dotyczących komunikacji interpersonalnej , adaptacyjności, pobudzaniu kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialności. W ramach zajęć uczestnicy mogli poznać sposoby na określenie swoich mocnych i słabych stron, umiejętnego stawiania sobie celów osobistych i zawodowych , efektywnego zarządzania czasem oraz asertywności.

W dniach 28.08.17 i 29.08.17r. zorganizowane zostały kolejne dwa moduły szkolenia obejmującego grupowe poradnictwo zawodowe. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Dorotę Posyniak- doradcę zawodowego. Podczas dwóch dni szkolenia (moduł II i moduł III) poruszono następujące zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, Ponadto zajęcia poświęcone były na diagnozę predyspozycji zawodowych i zainteresowań, zapoznaniu uczestników z sytuacją na współczesnym rynku pracy, rozwijaniu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia. W ostatnim dniu warsztatów z kolei poruszano zagadnienia związane z dobrą prezentacją przed pracodawcą, zasadami prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstszymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej, procesami rekrutacji, – technikami radzenia sobie ze stresem etc. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat roli pracy w realizowaniu potrzeb życiowych człowieka oraz na temat osobistego potencjału i sposobów jego wykorzystania w konstruowaniu planów edukacyjno-zawodowych, rozwijania umiejętności poszukiwania informacji-edukacyjno-zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostali przygotowani do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, zostali zapoznani z metodami rekrutacji i selekcji pracowników. Ponadto dzięki zajęciom mieli okazję dowiedzieć się o roli samokształcenia przez całe życie.

Szkolenie Zarządzanie obiegiem dokumentów -termin rozpoczęcia

Informujemy, iż 07.08.2017 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe z Zarządzania obiegiem dokumentów szczegółowy harmonogram szkolenia do pobrania znajduje się w zakładce „Harmonogramy wsparcia”.

Grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy 4

W dniach 08.07.17 i 09.07.17r. odbyły się warsztaty dla IV grupy uczestników projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” prowadzone przez psychologa- Panią Agatę Szymankiewicz. Podczas dwudniowego szkolenia (moduł I) uczestnicy wzięli udział w zajęciach dotyczących komunikacji interpersonalnej , adaptacyjności, pobudzaniu kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialności. W ramach zajęć uczestnicy mogli poznać sposoby na określenie swoich mocnych i słabych stron, umiejętnego stawiania sobie celów osobistych i zawodowych , efektywnego zarządzania czasem oraz asertywności.

W dniach 22.07.17 i 23.07.17r. zorganizowane zostały kolejne dwa moduły szkolenia obejmującego grupowe poradnictwo zawodowe. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Marlenę Struś – doradcę zawodowego. Podczas dwóch dni szkolenia (moduł II i moduł III) poruszono następujące zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, Ponadto zajęcia poświęcone były na diagnozę predyspozycji zawodowych i zainteresowań, zapoznaniu uczestników z sytuacją na współczesnym rynku pracy, rozwijaniu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia. W ostatnim dniu warsztatów z kolei poruszano zagadnienia związane z dobrą prezentacją przed pracodawcą, zasadami prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstszymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej, procesami rekrutacji, – technikami radzenia sobie ze stresem etc. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat roli pracy w realizowaniu potrzeb życiowych człowieka oraz na temat osobistego potencjału i sposobów jego wykorzystania w konstruowaniu planów edukacyjno-zawodowych, rozwijania umiejętności poszukiwania informacji-edukacyjno-zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostali przygotowani do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, zostali zapoznani z metodami rekrutacji i selekcji pracowników. Ponadto dzięki zajęciom mieli okazję dowiedzieć się o roli samokształcenia przez całe życie.

Informacja o egzaminie zewnętrznym Wizaż- Gr. 3

Informujemy, iż egzamin zewnętrzny dla grupy 3- Wizaż odbędzie się  w dniu 27.06.2017 r. o godzinie 9.00 przy ul. Królewskiej 15. Obecność obowiązkowa.

Szkolenie Wizaż -termin rozpoczęcia

Informujemy, iż 27.05.2017 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe z Wizażu. Szczegółowy harmonogram szkolenia do pobrania znajduje się w zakładce „Harmonogramy wsparcia”.

Informacja o egzaminie zewnętrznym Zarządzanie obiegiem dokumentów- Gr. 2

Informujemy, iż egzamin zewnętrzny dla grupy 2- Zarządzanie obiegiem dokumentów odbędzie się  w dniu 20.05.207 r. o godzinie 16.30 przy ul. Montażowej 16. Obecność obowiązkowa.

Informacja o egzaminie zewnętrznym Grafika komputerowa- Gr. 1

Informujemy, iż egzamin zewnętrzy dla grupy 1- Grafika komputerowa odbędzie sie  w dniu 20.05.207 r. o godzinie 15.30 przy ul. Montażowej 16. Obecność obowiązkowa.

Szkolenie Zarządzanie obiegiem dokumentów -termin rozpoczęcia

Informujemy, iż 21.04.2017 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe z Zarządzania obiegiem dokumentów szczegółowy harmonogram szkolenia do pobrania znajduje się w zakładce „Harmonogramy wsparcia”.

Grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy 3

W dniach 20.04.17 i 21.04.17r. zorganizowane zostały dwa moduły szkolenia obejmującego grupowe poradnictwo zawodowe. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Dorotę Posyniak- doradcę zawodowego. Podczas dwóch dni szkolenia (moduł II i moduł III) poruszono następujące zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, Ponadto zajęcia poświęcone były na diagnozę predyspozycji zawodowych i zainteresowań, zapoznaniu uczestników z sytuacją na współczesnym rynku pracy, rozwijaniu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia. W ostatnim dniu warsztatów z kolei poruszano zagadnienia związane z dobrą prezentacją przed pracodawcą, zasadami prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstszymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej, procesami rekrutacji, – technikami radzenia sobie ze stresem etc. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat roli pracy w realizowaniu potrzeb życiowych człowieka oraz na temat osobistego potencjału i sposobów jego wykorzystania w konstruowaniu planów edukacyjno-zawodowych, rozwijania umiejętności poszukiwania informacji-edukacyjno-zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostali przygotowani do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, zostali zapoznani z metodami rekrutacji i selekcji pracowników. Ponadto dzięki zajęciom mieli okazję dowiedzieć się o roli samokształcenia przez całe życie.

W dniach 24.04.17 i 25.04.17r. odbyły się warsztaty dla III grupy uczestników projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” prowadzone przez psychologa- Panią Agata Szymankiewicz. Podczas dwudniowego szkolenia (moduł I) uczestnicy wzięli udział w zajęciach dotyczących komunikacji interpersonalnej , adaptacyjności, pobudzaniu kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialności. W ramach zajęć uczestnicy mogli poznać sposoby na określenie swoich mocnych i słabych stron, umiejętnego stawiania sobie celów osobistych i zawodowych , efektywnego zarządzania czasem oraz asertywności.

Szkolenie Grafika komputerowa -termin rozpoczęcia

Informujemy, iż 13.04.2017 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe z Grafiki komputerowej- szczegółowy harmonogram szkolenia do pobrania znajduje się w zakładce „Harmonogramy wsparcia”

Grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy 2 

W dniach 25.03.17 i 26.03.17r. odbyły się warsztaty dla II grupy uczestników projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” prowadzone przez psychologa- Panią Anetę Szczykutowicz. Podczas dwudniowego szkolenia (moduł I) uczestnicy wzięli udział w zajęciach dotyczących komunikacji interpersonalnej , adaptacyjności, pobudzaniu kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialności. W ramach zajęć uczestnicy mogli poznać sposoby na określenie swoich mocnych i słabych stron, umiejętnego stawiania sobie celów osobistych i zawodowych , efektywnego zarządzania czasem oraz asertywności.

W dniach 27.03.17 i 29.03.17r. zorganizowane zostały kolejne dwa moduły szkolenia obejmującego grupowe poradnictwo zawodowe. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Marlenę Struś – doradcę zawodowego. Podczas dwóch dni szkolenia (moduł II i moduł III) poruszono następujące zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, Ponadto zajęcia poświęcone były na diagnozę predyspozycji zawodowych i zainteresowań, zapoznaniu uczestników z sytuacją na współczesnym rynku pracy, rozwijaniu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia. W ostatnim dniu warsztatów z kolei poruszano zagadnienia związane z dobrą prezentacją przed pracodawcą, zasadami prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstszymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej, procesami rekrutacji, – technikami radzenia sobie ze stresem etc. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat roli pracy w realizowaniu potrzeb życiowych człowieka oraz na temat osobistego potencjału i sposobów jego wykorzystania w konstruowaniu planów edukacyjno-zawodowych, rozwijania umiejętności poszukiwania informacji-edukacyjno-zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostali przygotowani do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, zostali zapoznani z metodami rekrutacji i selekcji pracowników. Ponadto dzięki zajęciom mieli okazję dowiedzieć się o roli samokształcenia przez całe życie.

Grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy 1

W dniach 18.03.17 i 19.03.17r. odbyły się warsztaty dla I grupy uczestników projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji” prowadzone przez psychologa- Panią Anetę Szczykutowicz. Podczas dwudniowego szkolenia (moduł I) uczestnicy wzięli udział w zajęciach dotyczących komunikacji interpersonalnej , adaptacyjności, pobudzaniu kreatywności w pracy indywidualnej i grupowej, odpowiedzialności. W ramach zajęć uczestnicy mogli poznać sposoby na określenie swoich mocnych i słabych stron, umiejętnego stawiania sobie celów osobistych i zawodowych , efektywnego zarządzania czasem oraz asertywności.

W dniach 20.03.17 i 21.03.17r. zorganizowane zostały kolejne dwa moduły szkolenia obejmującego grupowe poradnictwo zawodowe. Zajęcia przeprowadzone zostały przez Panią Dorotę Posyniak- doradcę zawodowego. Podczas dwóch dni szkolenia (moduł II i moduł III) poruszono następujące zagadnienia: aktywność na rynku pracy, określanie swoich umiejętności w oparciu o doświadczenie i metody ich uzupełniania, rozpoznawanie oczekiwań rynku pracy, metody zdobywania informacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji, Ponadto zajęcia poświęcone były na diagnozę predyspozycji zawodowych i zainteresowań, zapoznaniu uczestników z sytuacją na współczesnym rynku pracy, rozwijaniu umiejętności przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia. W ostatnim dniu warsztatów z kolei poruszano zagadnienia związane z dobrą prezentacją przed pracodawcą, zasadami prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, najczęstszymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej, procesami rekrutacji, – technikami radzenia sobie ze stresem etc. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat roli pracy w realizowaniu potrzeb życiowych człowieka oraz na temat osobistego potencjału i sposobów jego wykorzystania w konstruowaniu planów edukacyjno-zawodowych, rozwijania umiejętności poszukiwania informacji-edukacyjno-zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy zostali przygotowani do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, zostali zapoznani z metodami rekrutacji i selekcji pracowników. Ponadto dzięki zajęciom mieli okazję dowiedzieć się o roli samokształcenia przez całe życie.

O projekcie

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuję, że w dniu 1 lutego rozpoczęła realizację projektu „Lubelska Akademia Kwalifikacji”.

Projekt realizowany w ramachOś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELEM PROJEKTU „Lubelskiej Akademii Kwalifikacji” jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą (tzw. Grupa NEET) i nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy z terenu powiatu lubelskiego (woj. lubelskie). Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podejmowanie w toku realizacji projektu działań, które przyczynią się do podniesienia szans na zatrudnienie osób reprezentujących tą grupę docelową.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 167 787,77 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 109 398,38 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1 LUTEGO 2017r. DO 30 KWIETNIA 2018r.

Projekt skierowany jest do 84 osób (51 Kobiet, 33 Mężczyzn), młodych w wieku 18-29 lat, które należą do tzw. Grupy NEET :

– nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniu,

– bezrobotni,

– długo trwale bezrobotni,

– są NIEzarejestrowani w  urzędzie pracy,

– osoby o niskich kwalifikacjach,

– osoby z niepełnosprawnościami,  

– zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego (woj. lubelskie),                

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

– Identyfikację potrzeb zawodowy z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 1os/4h/1dzień;

– Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 1os/4h/1dzień;

– Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej 1gr/12os/28h;

– Nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez wysokiej jakości szkolenia/kursy zawodowe;

-Stypendium szkoleniowe,

– Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, poprzez wysokiej jakości  

3 miesięczne staże zawodowe;

– Stypendium stażowe w wysokości 1850,00zł brutto/ 1 os.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt realizowany w ramachOś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rekrutacja

INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 24.10.2017 R. REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 24.10.2017 r.- MĘŻCZYŹNI (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 24.10.2017 r. – KOBIETY (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 25.09.2017 r. – MĘŻCZYŹNI (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 25.09.2017 r. – KOBIETY (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 07.08.2017 r. – MĘŻCZYŹNI (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 07.08.2017 r. – KOBIETY (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 06.07.2017 r. – MĘŻCZYŹNI (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 06.07.2017 r. – KOBIETY (zobacz)

Lista rezerwowa z dnia 14.04.2017 r. (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 14.04.2017 r. – KOBIETY (zobacz)

Lista rezerwowa z dnia 21.03.2017 r. (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 21.03.2017 r. -MĘŻCZYŹNI (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 21.03.2017 r. -KOBIETY (zobacz)

Lista rezerwowa z dnia 9.03.2017 r. (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 9.03.2017 r. -MĘŻCZYŹNI (zobacz)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 9.03.2017 r. -KOBIETY (zobacz)

Informujemy, iż z dniem 1.02.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu
„Lubelska Akademia Kwalifikacji”!

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniających poniższe kryteria:

1. Przynależność do kategorii młodzieży NEET, tj. spełnianie łącznie poniższych trzech warunków:

– Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

– Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnym w trybie dziennym),

– Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

2. Wiek: od 18 – 29 r.ż.

3. Zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego, powiat lubelski (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

4. W szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie, tj. maksymalnie z wykształceniem ponadgimnazjalnym), osoby bierne zawodowo/ niezarejestrowane w UP

Rekrutacja ma charakter ciągły i potrwa do października 2017 r.

Zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (dokumenty w zakładce „Do pobrania”)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (dokumenty w zakładce „Do pobrania”) i złóż w biurze projektu.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji – zadzwoń  lub napisz do nas,

Zespół Projektu

ZAPRASZAMY!!!

Do pobrania

Dokumenty stażowe

Wnioski - zwrot kosztów dojazdu

Dokumenty rekrutacyjne

Harmonogramy wsparcia

Harmonogram szkoleń zawodowych:

Grupa 1- Grafika komputerowa (zobacz)

Grupa 2- Zarządzanie obiegiem dokumentów (zobacz)

Grupa 3- Wizaż (zobacz)

Grupa 4- Zarządzanie obiegiem dokumentów (zobacz)

Grupa 5- Grafika komputerowa (zobacz)

Grupa 6- Asystent montera instalacji OZE z AutoDesk (zobacz)

Grupa 7- Asystent montera instalacji OZE z AutoDesk (zobacz)

Zestawienie miejsc stażowych:

Zestawienie nr 1 (zobacz)

Zestawienie nr 2 (zobacz)

Zestawienie nr 3 (zobacz)

Zestawienie nr 4 (zobacz)

Zestawienie nr 5 (zobacz)

Zestawienie nr 6 (zobacz)

Harmonogramy wsparcia- zajęcia indywidualne i grupowe:

Harmonogram zajęć dla grupy 7 (zobacz)

Harmonogram zajęć dla grupy 6 (zobacz)

Harmonogram zajęć dla grupy 5 (zobacz)

Harmonogram zajęć dla grupy 4 (zobacz)

Harmonogram zajęć dla grupy 3 (zobacz)

Harmonogram zajęć dla grupy 2 (zobacz)

Harmonogram zajęć dla grupy 1 (zobacz)

Kontakt

Biuro projektu : Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon: (81) 745-05-00 lub (81) 745-06-00

Biuro rekrutacji : Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych

ul. Krochmalna 26 A, 20-401 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon: 733 300 621 lub 733 300 563