Rozeznanie rynku nr 2/MCE/2022

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją zadania pn. „Rzemieślnik na czasie!”, realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, płatnego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, zaprasza do składnia ofert w celu rozeznania rynku dot. realizacji usługi oprawy graficznej wydarzeń (broszury, ulotki, plakaty).

Zamówienie obejmuje:

Opracowanie projektów (zgodnie z treścią przekazaną przez Zamawiającego) + wizualizacja + przygotowanie plików do druku DTP

  • PLAKATY A3 (1 strona) dla 4 wydarzeń
  • ULOTKI DL (2 strony) dla 4 wydarzeń
  • ULOTKA 3x DL w C (6 stron) dla całego projektu

 

Wydruk materiałów wraz z dostarczeniem do siedziby zamawiającego:

Wydruk Plakat

format: A3

papier: kreda błysk

kolorystyka: 4+4 – pełny kolor

uszlachetnienie: lakier maszynowy

ilość: 100 szt. x 4 wydarzenia łącznie 400 szt.

WYDRUK DLA 4 WYDARZEŃ OSOBNO

Wydruk Ulotki

format: DL

papier: kreda błysk

kolorystyka: 4+4 – pełny kolor

uszlachetnienie: lakier maszynowy

ilość: 250 szt. x 4 wydarzenia łącznie 1000 szt.

WYDRUK DLA 4 WYDARZEŃ OSOBNO

Wydruk Broszury/Ulotki

format: 3 x DL w C

papier: kreda błysk

kolorystyka: 4+4 – pełny kolor

uszlachetnienie: lakier maszynowy

ilość: 250 szt.

 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 23.11.2022 r. do godz. 15:00

 

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:

  1. Rozeznanie
  2. Formularz cenowy

Skip to content